Назва видання: «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості».

Рік заснування: 2022.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1742 від 23.05.2024 року.

Про видання: «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості» – це науковий журнал, заснований у 2022 році Рівненським державним гуманітарним університетом та ВД «Гельветика» з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі мистецтвознавства та педагогічних наук; їх інтеграції їх у світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Видавець: Видавничий дім "Гельветика".

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. 

ISSN 3041-1025 (Print)

ISSN 3041-1033 (Online)

УДК 78:378.1.

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Журнал «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості» внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4)

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).