Контакти

Адреса засновника видання:
Рівненський державний гуманітарний університет
33000, м. Рівне, вул.  Пластова, 31

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua