Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Дейнега Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: deineha.i.o@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: GPW-7974-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5006-190X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217087568
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=w33s7ZwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Пелех Оксана Богданівна, доктор економічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: pelekh@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: HHC-7401-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5657-671Х
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=31nyQzkAAAAJ

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Бочко Олена Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: bochko@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: ABC-5511-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3422-4654
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221983856
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aAO6kJ0AAAAJ

Глинський Назар Юрійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: hlynskyi@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: D-2400-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4143-1387
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221958364
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xZvoSckAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Гринів Тетяна Теодозіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: hryniv@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: AAI-2084-2021
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7173-9158
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MO5rl5gAAAAJ

Гринкевич Світлана Степанівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: hrynkevych@rshu.rivne.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-3989
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218556199
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oR68UuoAAAAJ

Дейнега Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: deineha.o.v@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: GPW-7888-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4642-9748
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215095811
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ClI4oZQAAAAJ

Косар Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: kosar@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: U-8513-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0180-2630
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189040362
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6xEAYXEAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Крайчук Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: kraichuk@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: DAS-0989-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9756-1979
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821285
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2gbjFCAAAAAJ

Кратт Олег Адольфович, доктор економічних наук, професор, перший проректор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (м. Київ, Україна)
E-mail: kratt@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: ADX-5299-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3738-2239
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069341500
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UsWpaGIAAAAJ

Кузьмак Олег Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна)
E-mail: kuzmak.o.i@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: AAA-9092-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1950-8416
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201056603
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6SG5pd8AAAAJ

Кузьмак Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна)
E-mail: kuzmak.o.m@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: IAQ-8968-2023
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0394-0981
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201056602
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=p8hr9NQAAAAJ

Мальчик Мар’яна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)
E-mail: malchyk@rshu.rivne.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0917-191X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216344422
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2wCtNvgAAAAJ

Мельник Леонід Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)
E-mail: melnyk@rshu.rivne.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222005395
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlozKPgAAAAJ

Осадча Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)
E-mail: osadcha@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: GDY-2440-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1314-3281
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56209257400
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ujPaCZ4AAAAJ

Партин Галина Остапівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: partyn@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: R-4961-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6733-0157
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192713991
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yPA90B4AAAAJ

Полінкевич Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна)
E-mail: polinkevych@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: Е-6319-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1950-8416
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56088048300
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2Po6lTYAAAAJ

Поліщук Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: polishchuk@rshu.rivne.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1549-5646

Попко Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)
E-mail: popko@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: I-3068-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3356-6070
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216743707
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-IC4SIsAAAAJ

Савченко Ольга Ростиславівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: savchenko@rshu.rivne.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5596-2915
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k4RkJN8AAAAJ

Тринчук Віктор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Полтава, Україна)
E-mail: trynchuk@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: B-2355-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7435-0159
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669955000
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=46sUK1AAAAAJ

Хома Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: khoma@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: R-4689-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3737-1601
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55891621700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s8XssEQAAAAJ

Юськів Богдан Миколайович, доктор політичних наук, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: yuskiv@rshu.rivne.ua
Web of Science ResearcherID: HHS-1547-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7621-5954
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57246073500
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ahOLJeAAAAAJ

Binda Jacek Piotr Rector, Bielsko-Biała School of Finance and Law (Bielsko-Biala, Poland)
E-mail: binda@rshu.rivne.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2016-9933
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36598006200
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7517mJoAAAAJ

Sapiński Aleksander, Bielsko-Biała School of Finance and Law (Bielsko-Biala, Poland)
E-mail: sapiński@rshu.rivne.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3326-2387
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211628875
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hgMbcVgAAAAJ