Політика щодо плагіату

Редакція приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший виданнях. Редакція користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах. Статті, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у збірнику. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо менше 30% плагіату, рукопис негайно відправляється рецензентам для перегляду змісту, а якщо більше 30% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.