Назва видання: «Via Economica»

Рік заснування: 2022

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1742 від 23.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04136

Про видання: «Via Economica» – це науковий журнал з економічних наук, заснований у 2022 році Рівненським державним гуманітарним університетом.
До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні висвітлюються сучасні тенденції розвитку економіки, актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки, регіональної економічної політики, світового господарства, інноваційних трансформацій державного управління в Україні; розкриваються особливості підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, менеджменту, маркетингу, інноваційної та інвестиційної діяльності; визначаються основні напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи, фондового ринку України; досліджується досвід іноземних держав щодо розбудови національної економіки; аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин.
Журнал буде корисним для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними питаннями економіки. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків. Запрошуємо всіх охочих до співпраці!

Засновники видання: Рівненський державний гуманітарний університет; Видавничий дім «Гельветика»

ISSN: 2786-8559 (print); 2786-8567 (online)

Мова видання: українська, англійська

Періодичність видання: 6 разів на рік

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 25.10.2023 року № 1309 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus

Метою наукового журналу є поширення у профільному середовищі сучасних знань про наукові розробки та перспективні ідеї вчених, необхідних для забезпечення ефективного функціонування соціально-економічних систем та підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки та управління.

Основні завдання:
- сприяння об’єктивному та продуктивному розвитку вітчизняної економічної та управлінської науки;
- розширення співпраці та зміцнення наукових інтеграційних зв’язків між дослідниками, в т.ч. молодими вченими, на національному та міжнародному рівнях;
- активізація обміну науковою інформацією у галузі економіки та управління з іншими галузями суспільних знань.